FÖRSTE KURATOR

Medlemsfrågor, administration m.m.

Tim Jonsson
018-13 43 11
1q@ostgotanation.se

ANDRE KURATOR

Ekonomi

Nelly Lidholm
018-13 43 12
2q@ostgotanation.se

TREDJE KURATOR

Restaurang och klubb

Lukas Forell
018-13 43 13
3q@ostgotanation.se

FJÄRDE KURATOR

Uthyrning

Lovisa Nord Heidtmann
018-13 43 14
4q@ostgotanation.se

Bostadsfrågor?

Mer information om nationens bostäder hittar du på www.ostgotabostader.nu

Du kan även höra av dig direkt till intendenten på intendent@ostgotabostader.nu eller 018-133818.

gulgrip

Inspektor
Pernilla Åsenlöf

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi, efterträdde 2018 Kerstin Sahlin som nationens 35:e inspektor.
pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Stipendiesekreterare Christian Andersson

Har hand om frågor om nationens stipendier, kontakta  på
stipendienamnd@ostgotanation.se

För knepigare frågor kan det vara smidigare att vända sig direkt till universitetets stipendiekansli: 
stipendiekansliet@uadm.uu.se

Sånggripen

Vill du sjunga med eller boka vår nationskör? Kontakta sanggripen@ostgotanation.se.

Proinspektor
Carl Svernlöv

Ordförande för Alumnföreningen. Adjungerad professor i associationsrätt, efterträdde 2018 Helene Lundkvist som nationens tredje proinspektor.
carl.svernlov@bakermckenzie.com 

Nationsvän
Martina Larson

Står tillgänglig för dig som vill ha någon att prata med. 
Telefon: 018-430 36 84 
martina.Larsson@svenskakyrkan.se.

Redaktionen för Nya Phosphoros

Om du vill skriva eller fota för nationens tidning, hör av dig till nyaphosphoros@ostgotanation.se.

gulgrip