Östgöta nations Mentorsprograms syfte är att erbjuda studenter vid Östgöta Nation ett extra stöd under utbildningen och en hjälp in i yrkeslivet.
Programmet ska även bidra till att studenten står ännu bättre rustad att göra det bästa av sin framtid efter avslutade studier och individuellt finna en framgångsrik balans mellan karriärsambitioner och livssituation.

Programmet riktar sig till studenter som är aktiva vid Östgöta Nation. Mentorn är yrkesverksam och bjuder studenten på en arbetslunch minst en gång per termin. Mentorskapet fortgår så länge som mentor och adept finner det givande.

Studenten söker till programmet genom att fylla i en enkel ansökan på vår- respektive hösttermin. Urvalskriterierna är: Ämbetsverkare på ÖG, antal år som ämbetsverkare, antal år som inskriven på ÖG och tillgång på lämplig mentor. Antagna studenter till Mentorsprogrammet meddelas om antagning och mentorstilldelning senast 30 dagar efter recentiorsgasquen. Programmet är kostnadsfritt för Adepten.

Studenter som är intresserade av programmet kontaktar Mentorsprogramkoordinator Linnea Nord Heidtmann på mail: mentorskap@ostgotanation.se
Mentorer som är intresserade av att deltaga i programmet kontaktar Anders Westerholm, ledamot Förvaltningsnämnden, mail: anders.westerholm@wopab.se