Nationens tidning heter Nya Phosphoros och släpps i form av fyra nummer per år. Redaktionen söker ständigt nya skriv-sugna som har något de vill dela med sig av. Är du en sådan kan du kontakta nyaphosphoros@ostgotanation.se.

Är du mest lässugen kan du komma in och läsa gamla exemplar som finns utanför 1Qs kontor.

Tidningen har tidigare släpps i pappersformat men kommer nu bara att finnas elektroniskt för att spara på miljön. Ni kan läsa det senaste exemplaret här: